Eczacıların yeni eczane açmak veya nakil başvurusunda bulunmak için il sağlık müdürlüklerine verecekleri evraklar arasında yer alan, eczanenin muvazaalı olup olmadığına ilişkin bölge eczacı odasınca hazırlanacak değerlendirme raporuyla ilgili çalışmalar yapmaktadır.