Hasta yararı odaklı, herkesin ilaca ve danışmanlığa kolay ulaşabilmesini amaçlayan komisyonumuz belirli aralıklarda nöbet çizelgesini hazırlar, zorunlu hallerde nöbet çizelgesinde değişiklik yapar ve nöbet kurallarını belirler.

 

Ecz. Dilşad Sezgin

Ecz. Yunus Kurşun

Ecz. Tahsin Güneri