Nailbey Mah. Kazım Efendi Sokak. 11/A Merkez/Elazığ yonetim@elazigeczaciodasi.org.tr 0424 238 80 80

2022 YILI CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİ YENİLEME İŞLEMLERİ HK


2022 Yılı Adalet Bakanlığı (Cezaevi) sözleşme formları Odamıza gelmiştir. Sözleşme yapmak veya yenilemek isteyen üyelerimiz sözleşme formlarını Odamızdan temin edebilirler. Üyelerimiz sözleşme formlarını;

* Elazığ ilinde bulunan eczacılarımızın 23 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar sözleşmede belirtilen evraklarla birlikte odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

* Bingöl ve Tunceli ilindeki eczacılarımızın ise 23 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar sözleşmede belirtilen evraklarla birlikte il temsilciliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

*Sözleşmeler toplu olarak odamız tarafından teslim edilecektir.

* Sözleşme ücreti 50,00 TLdir.

* Protokol tarihi olarak 30.05.2022 yazılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Sözleşme yenilenmesi durumunda;

- Değişiklik olması durumunda ruhsat ve sertifika fotokopisi

- Eczane Bilgi Formu Ek-5 (2020 VE 2021 yılı satış hasılatını gösteren belge) (Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden)

- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı (2021 Yılı) ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu 

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi (Odamız tarafından verilecektir.)

- Kurum'a verilecek dilekçe

Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması durumunda;

Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

- Ruhsat ve Sertifika Fotokopisi,

- İmza Sirkülerinin noter onaylı örneği,

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Eczane Bilgi Formu Ek-5 (2021 yılı satış hasılatını gösteren belge)(Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden)

- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı (2021 Yılı) ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu 

- "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi (Odamız tarafından verilecektir.)

- Kurum'a verilecek dilekçe


 
16 Haziran 2022     Okunma Sayısı : 839