Nailbey Mah. Kazım Efendi Sokak. 11/A Merkez/Elazığ yonetim@elazigeczaciodasi.org.tr 0424 238 80 80

Evrak Tarama Hakkında


SGK tarafından 24.12.2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile “…elektronik ortamda düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak Kuruma gönderilmesi yönteminin, sözleşmeli eczaneler tarafından da kullanılmasının 01.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirileceği” bildirilmiştir.

Söz konusu duyuru sonrası TEB tarafından yapılan açıklamada, Kurum ile konu hakkında bir mutabakatları bulunmadığı ve faturalandırma işlemlerinin bugüne kadar olduğu gibi yürütülmesinin uygun olacağı duyurulmuştur. Sağlık tesisinde yani kaynağında elektronik ortamda düzenlenmeyen bir belgenin, eczaneler tarafından çeşitli yöntemlerle elektronik ortama taşınmasını ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesini istemek, biz eczacılar açısından yeni bir angarya demektir. 2018 yılında pilot uygulama başlatılan illerdeki meslektaşlarımızın tecrübeleri ve ilgili Eczacı Odalarımızın konuya yönelik raporları açıkça ortaya koymuştur ki; bu yöntem, mevcut kağıt reçete oranlarıyla eczanelerimiz açısından uygulanabilir bir yöntem değildir.

Bu haliyle uygulamada ısrarcı olmak, eczanelerimizde kaosa ve beraberinde de hasta mağduriyetlerine sebebiyet verecektir. Özellikle 2. Ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında e-reçete oranlarının {579140095cb7f2a9d77f386d8ac6bce5014c19650aa0e97793a6f32dd3072982}50-60 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, her ay milyonlarca adet reçetenin ve eki belgenin meslektaşlarımız tarafından elektronik ortama taşınarak Kuruma fatura edilmesi mümkün değildir. Ayrıca SGK verileriyle 2018 e-reçete oranı {579140095cb7f2a9d77f386d8ac6bce5014c19650aa0e97793a6f32dd3072982}87 olarak açıklanmış olmasına karşın, SB Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Eylül-2018 verilerine göre, e-reçete düzenleme oranı yalnızca {579140095cb7f2a9d77f386d8ac6bce5014c19650aa0e97793a6f32dd3072982}60’larda kalan illerin (Ordu {579140095cb7f2a9d77f386d8ac6bce5014c19650aa0e97793a6f32dd3072982}60,44) mevcut olduğu da önemli bir gerçektir.

Bu gerçek de göz önüne alındığında eczanelere dayatılmak istenilen yöntemin sakıncaları daha iyi anlaşılacaktır. SGK’nın, 28.07.2019 tarihinde kağıt reçetelerdeki teşhislerin ICD-10 kod karşılıklarının eczaneler tarafından Medula Provizyon Sistemine kayıt edilmesi zorunluluğu getiren uygulaması, yine Kurum tarafından 1 gün sonra yayımlanan duyuru ile “ Toplam reçetelerdeki e-reçete oranları {579140095cb7f2a9d77f386d8ac6bce5014c19650aa0e97793a6f32dd3072982}95’e ulaşana kadar” ertelenmiştir. Yalnızca ICD-10 kod girişi için bile {579140095cb7f2a9d77f386d8ac6bce5014c19650aa0e97793a6f32dd3072982}95 e-reçete oranı Kurum tarafından uygulama başlangıç kriteri olarak kabul edilmiş iken, tüm kağıt belgelerin elektronik ortama taşınması için mevcut e-reçete oranlarını yeterli kabul ederek aceleci davranılması izaha muhtaçtır. Biz aşağıda imzası bulunan Eczacı Odaları, meslektaşlarımızın iş yükünü arttıracak, beraberinde depolama ve muhafaza sorunları getirecek bu uygulamayı; • E-reçete oranları tüm ülke çapında en az {579140095cb7f2a9d77f386d8ac6bce5014c19650aa0e97793a6f32dd3072982}95 seviyesine ulaşmadan, • Sistemdeki uygulama güçlüklerine yönelik sorunlar çözülmeden, • Depolama ve muhafaza konusundaki endişelerimiz giderilmeden, • TEB ile konu hakkında mutabakat sağlanmadan ve İlaç Temin Protokolünde uygulamaya yönelik düzenleme yer almadan, kabul etmiyoruz. Üyelerimizin haklarını korumak adına, Kurum tarafından 1 Mart tarihi ile bizlere dayatılan zorunluluğu reddediyor ve TEB Merkez Heyetimizin konuyla ilgili atacağı tüm adımların arkasında olduğumuzu Eczacı Kamuoyuna ilan ediyoruz.

Saygılarımızla


 
03 Mart 2020     Okunma Sayısı : 128